bg linesAndDots

המושב: פרקטיקות חדשניות בפיתוח מקצועי

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "פיתוח מקצועי חדשני ומותאם אישית"
בין השעות 16:45-16:00

enroll

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"/ דוקטור סוס - במושב זה נעסוק ביישום פתרונות יצירתיים, יוזמות וחידושים בפיתוח מקצועי של מורים. בחלקו הראשון של המושב נציג רעיונות לשינוי מבנה של השתלמות מקוונת וארגונו מחדש באמצעות סיפורי מסגרת חווייתיים - storytelling והוספת "הרובוט המדבר" - chatbot. בחלקו השני יציגו מובילי פדגוגיה דיגיטלית דרך הוראה חווייתית לתלמידים, תוך שילוב עולמות וירטואליים בהוראת תחומי דעת באמצעות משחק המיינקראפט.

מובילת המושב: רחל ישראלי

למידה באמצעות סיפור - עברית למגזר הערבי / ליאל מורדי

שילוב "הרובוט המדבר" בהשתלמות - מוזיקה / רון אתר

משחוק בלמידה ובהוראה  / חינוך מיוחד - אביב מוצפי, כימיה - נעה להב