bg linesAndDots

שם המושב: אוכלוסיות ייחודיות ברשת

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "פיתוח מקצועי חדשני ומותאם אישית"
בין השעות 16:45-16:00

enroll

אנשי חינוך רבים תוהים כיצד אפשר להתאים את ההוראה למגוון כה רחב של תלמידים בכיתה. העוסקים במלאכת החינוך חווים יום יום את ההטרוגניות המאפיינת את מערכת החינוך הישראלית. מערכת זו נותנת מענה לתלמידים המאופיינים ביכולות, ברצונות ובצרכים ייחודיים ושונים. לכל לומד יש מערך מורכב של תכונות אישיות - קוגניטיביות ומנטליות - שהן רלוונטיות ללמידה. היכולת שלנו להנחות, להוביל, להדריך או ללמד את האנשים שסביבנו, טמונה ביכולת שלנו ללוות ולכוון, וגם לתת להם את הכלים ואת האמונה לבצע את מטלות החיים בעצמם. במושב זה נציג בפניכם את המושג עיצוב אוניברסלי בלמידה כדרך לפתרון לשאלה זו, ונתמקד בשלוש אוכלוסיות ייחודיות: החינוך המיוחד, מחוננים ונוער בסיכון. בנוסף, נציג כיצד העמקה בתחום הדעת בשילוב חשיבה מסדר גבוה ותקשוב, יסיעו לנו בהוראה מותאמת לאוכלוסיות ייחודיות.

מובילת המושב: אביגיל שושן

כשהחינוך המיוחד פוגש את תחומי הדעת / אביגיל שושן ויעל בכר

"יותר מהר, יותר גבוה" - מחוננים לומדים יחד במציאות מדומה/ רחל ארליך

עשייה קולנועית לקידום חינוכי וחברתי / רן ישפה