bg linesAndDots

 שם המושב: מיקרו במקרו - פיתוח מקצועי מבוסס מיקרו-קרדיטציה 

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "פיתוח מקצועי חדשני ומותאם אישית"
בין השעות 16:45-16:00

 

הקלטת ההרצאה תעלה בהמשך

פיתוח מקצועי מבוסס מיקרו-קרדיטציה מאפשר למורים לבנות מסלול למידה אישי המסתמך על הצרכים המקצועיים והכיתתיים המשתנים, ובכך תומך בפרסונליזציה של הפיתוח המקצועי, מחזק את הזיקה בין הנלמד לבין הפרקטיקה באמצעות תהליכי תיעוד ורפלקציה מוקפדים, משפר את תהליכי הלמידה וההטמעה במוח על ידי למידה במנות קטנות, ויכול להוות בסיס לשיח פדגוגי בתוך קהילות שונות [בית ספריות ואחרות]. הבסיס התיאורטי של המיקרו-קרדיטציה הוא למידה מבוססת כשירויות [competency based learning], המתמקדת בהדגמת בקיאות ושליטה במיומנות ספציפית, ומאפשרת לקבל על כך הכרה פורמלית. תחום זה עדיין חדש בעולם, אולם בניסיונות שנעשו התוצאות מבטיחות. המורים מתחברים ללמידה ב'מנות קטנות', להתנסויות הרלוונטיות לנעשה בכיתה ולצרכי התלמידים. המזכירות הפדגוגית יחד עם צוות פיתוח מקצועי אונליין במטח גיבשו מודל מיקרו קרדיטציה לפיתוח מקצועי המותאם לעובדי ההוראה בישראל. המודל מופעל כפיילוט בשנת תשע"ח, וצפוי להתרחב בשנים הבאות לאור הצלחתו. במושב זה נרחיב על המגמה ונציג מגוון דוגמאות מתוך הקורסים שהופעלו בשנה האחרונה.

מובילת המושב: שיר שוורץ

מאחורי דלתות הכיתה - יישום פרקטיקות נבחרות בהוראת האנגלית/ גייל סינגר  וגלית יונה

מה נשתנה? הייחודיות של תהליך הלמידה במודל למורי מתמטיקה/ רחל גבאי

מאחורי הקלעים - על תהליך הפיתוח במודל למורי לשון עברית/ ריקי תמיר