bg linesAndDots

שם המושב: העתיד התחיל אתמול - פדגוגיה דיגיטלית בחברה הערבית (מושב בשפה הערבית)

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "פיתוח מקצועי חדשני ומותאם אישית"
בין השעות 16:45-16:00

enroll

במושב זה, שיתקיים בשפה הערבית, הנכם מוזמנים להכיר דרכי הוראה, למידה והערכה חדשניות המותאמות אישית לכל תלמיד ותלמיד. היו שותפים והתרשמו מהאופן שבו שילובם של כלים דיגיטליים משפיע על עולם התלמידים והמורים, ושמעו על התוכניות שלנו לעתיד.

מוביל המושב: אימן זועבי

מטלת ביצוע בסביבה דיגטלית / אליאס נג'אר

מיזמים משולבי פדגוגיה דיגיטלית / ראויה בולוס

למידה באמצעות סרטונים המצולמים ע"י מורה / סוהא רואשדה ופאתנה מרג'יה