bg linesAndDots

שם המושב: ווטסאפ בשירות הוראה, למידה והערכה

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "קהילות, רשתות והערכה"
בין השעות 17:45-17:00

enroll

האם גם אתם הייתם רוצים לאפשר ללומדים שלכם ללמוד בסביבה ידידותית שמאפשרת שיח בזמן אמת, כשכולם שותפים שווים, ועונה על מספר אופנים של למידה? לשתף מגוון מדיות, לקבל עדכונים שוטפים בזמן ובאופן הנוח ביותר? לבצע חיפוש ידידותי במידע מגובה ושמור? מה אם נגיד שהכלי כבר בכף ידכם? ומה אם נגיד שגם אתם לוקחים חלק ב-60 מיליארד מסרים שעוברים בו מדי יום? אנו מזמינים אתכם לשמוע תובנות כיצד הצלחנו להגיע למורים בפריסה רחבה, לייצר קהילה מקצועית זמינה ונגישה, כיצד הרחבנו את הלמידה מחוץ לגבולות הקורס והגברנו את המעורבות והמוטיבציה של הלומדים שלנו.

מוביל המושב: ערן עדי ציובן

ווטסאפ בשירות הבחינה המתוקשבת בהיסטוריה/ עמוס רבן

תהליכי הוראה בשירות הווטסאפ בבחינה המתוקשבת בגאוגרפיה / נדב שמגר

למידה אקטואלית - "בוקר טוב ביולוגי"  / יוסי לבנון