bg linesAndDots

שם המושב: חידושים בהערכה, קורסים מחליפי בגרות 

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "קהילות, רשתות והערכה"
בין השעות 17:45-17:00

enroll

למידה מקוונת, מפגשי העמקה פנים-אל-פנים בכיתה וליווי של המורים בשטח לצד השתלמויות מקוונות – הכירו את פיילוט קורסים ממירי בגרות. הפיילוט נערך במסגרת תוכנית דו-שנתית בארבעה מקצועות חובה: היסטוריה ותנ"ך ממלכתי והיסטוריה וספרות חמ"ד. והשורה התחתונה: התלמידים לא ניגשים לבחינת בגרות בסוף השנה, והציון שצברו במהלך הלמידה הוא הציון הסופי בתעודת הבגרות. במושב זה נדגים שני קורסים לדוגמה בתחומי הדעת היסטוריה ממלכתי וספרות חמ"ד. עוד ידגים המושב שינוי בדרכי הוראה, למידה והערכה והכוונת תלמידים לסדר חשיבה גבוה באמצעות קורס חקר שורשים.

מוביל המושב: שמיר יגר

קורס ממיר בגרות - היסטוריה ממלכתי/ שמיר יגר

קורס ממיר בגרות - ספרות חמ"ד/ אחינועם יעקובס

קורס חקר שורשים - תהליך שנקודת מוצאו אינה נקודת סופו - תרבות יהודית-ישראלית/ טל שוורץ