bg linesAndDots

שם המושב: חשיבה מסדר גבוה ועמ"ר בבחינות הבגרות

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "קהילות, רשתות והערכה"
בין השעות 17:45-17:00

enroll

האם בחינות הבגרות מאתגרות את התלמידים? האם הבחינות מכינות את התלמידים לצרכי המחר? והאם הבחינה אמורה להיות גם... מעניינת? על כל אלו נרחיב במושב "חשיבה מסדר גבוה ושאלות עמ"ר בבחינות הבגרות", בו תוצג השתלמות הליבה בנושא, כפי שהותאמה לשני קהלי יעד: הראשון (שלב א') - פיתוח מקצועי למפמ"רים וצוותיהם בהנחיית ד"ר טל וייס ואביב צמח. קהל היעד הייחודי והנושא המרתק הובילו לפיתוח קורס במבנה ייחודי ששילב מפגש פא"פ, פודקאסטים עם מומחים, תכנים מותאמים ללמידה אישית וצוותית ועוד. השני (שלבים ב'-ג') - פיתוח מקצועי לרכזים ולמורים בתחום מדעי החברה. ננסה לענות על השאלה - האמנם שאלות מסדר חשיבה גבוה בחינות הבגרות במדעי החברה הינן קלות לפתירה? יהודית קלנר, מפתחת ומנחת ההשתלמות תדגים כיצד ניסוח נכון של שאלות ומחוונים וכיצד תרגול מסייעים לתלמידים הן ברכישת מיומנויות להתמודדות עם טיעונים, הן בחיפוש אחר תשובות במטרה ללמוד מהדרך, והן בהבעת עמדותיהם במגוון נושאים אקטואליים ורלוונטיים. טלי בן-גיגי, מנחת השתלמויות ומלווה צוותי מורים ומדריכים בתחום שאלות מסדר חשיבה גבוה ושאלות עמ"ר, תדגים כיצד שאלות עמ"ר משמשות כלי לפרשנות ביקורתית ביצירות ספרות.

מובילי המושב: ד"ר טל וייס ואביב צמח

חשיבה ועמ"ר - פיתוח מקצועי למפמ"רים / ד"ר טל וייס ואביב צמח

ביטוי ערכים במדעי החברה כחשיבה שאינה מובנית לפתרון / יהודית קלנר

"כוח המילה" - שאלות עמ"ר ככלי לפרשנות ביקורתית ביצירות ספרות/ טלי בן-גיגי