bg linesAndDots

שם המושב: תוכניות לימודים במאה ה-21

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "כיוונים בלמידה והוראה"
בין השעות 18:45-18:00

enroll

כל יצירה גדולה מתחילה באדם שחולם חלום קטן. הצטרפו אלינו למפגש מעורר השראה עם כאלה שחלמו, הגשימו ויצרו יצירות חדשניות. יחד נשמע על החלום, על הדרך ועל ההצלחה. נכיר תוכנית לימודים ייחודית במוזיקה, המשלבת כלים טכנולוגיים מתקדמים, ונחשוף את תיק תוכניות לימודים - כלי מקוון שפותח לטובת עובדי ההוראה. יהיה מעניין ומרתק.

מובילת המושב: רונית שוחט

תיק תוכניות לימודים מקוון / זהבה שמש

תוכניות ייחודיות במוזיקה דיגיטלית / אלעד שניידרמן