bg linesAndDots

שם המושב: מפנטזיה למציאות רבודה 

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "כיוונים בהוראה ולמידה"
בין השעות 18:45-18:00

enroll

הנכם מוזמנים להצטרף לעולם בו תמונות ועצמים "מתעוררים לחיים". במציאות רבודה משולבים אלמנטים וריטואלים המתמזגים עם הסביבה האמיתית בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי. אנו נגלה את האפליקציה החדשה של משרד החינוך, שבעזרתה ציר הזמן בפוסטר "תמונה ישראלית" הופך לוויזואלי ואמיתי. עוד נחווה ונלמד כיצד ניתן להביא את המציאות הרבודה לכיתה, נכיר כלים טכנולוגיים וניחשף לפעילויות של מורים. 

מובילת המושב: ד"ר מיכל זלצמן

"תמונה ישראלית" - השראה לשימוש במציאות רבודה בינתחומית / דליה פניג ואפי וישינצקי

יישומים של מציאות רבודה בחינוך ודוגמאות מחינוך גופני / ד"ר מיכל זלצמן

יישומים של מציאות רבודה בחינוך ודוגמאות ממתמטיקה יסודי ועל-יסודי / ורד בן-עמי