bg linesAndDots

שם המושב: השיח הדבור בכיתה

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "כיוונים בהוראה ולמידה"
בין השעות 18:45-18:00

enroll

אחת המיומנויות החשובות בעולם המודרני היא היכולת לדבר מול קהל. מדובר במיומנות נרכשת, הבאה לידי ביטוי בתחומים שונים, כגון: הצגה עצמית ברבים, פרזנטציות, הנעת צוות עובדים ועוד. במושב זה נבין כיצד אפשר לשלב הקניית מיומנות זו, תוך כדי הספק של תוכניות הלימודים במקצועות הרלוונטיים. 

מוביל המושב: אלי לוין

דיבייט ככלי הוראה - ביולוגיה / חגית קליין

משחוק בציבור - הוראת עברית כשפה שנייה / ד"ר נורית גנץ

אמנות הנאום - כלי המפתח חשיבה ותקשוב - ערבית לדרוזים / ניזאר סראיאלדיין