bg linesAndDots

שם המושב: תלקיט למידה והערכה במגוון שפות

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "כיוונים בהוראה ולמידה"
בין השעות 18:45-18:00

enroll

התלקיט (פורטפוליו) הוא אוסף של תוצרי למידה מגוונים, המשקף תהליכי למידה והתקדמות של התלמיד, ומשמש לצורך הערכה מעצבת והערכה מסכמת גם יחד. השימוש בתלקיט מגביר את מעורבות התלמיד בלמידה, ומאפשר מתן ביטוי לכישוריו ולסגנונו האישי, בזיקה למיומנויות המאה ה- 21. מהם סוגי התלקיט? אילו תוצרים מתאימים? מהם היתרונות והאתגרים? בכל אלה ועוד נעסוק במפגש. השנה נתמקד בהדגמת השימוש בתלקיט כחלופה בהערכה במקצועות השפה (הוראת שפה שנייה, מקצוע התרגום ומוסיקה כשפה בלתי מילולית). 

מובילת המושב: אלונה שבט

תלמידים ערבים לומדים עברית ונהנים / שריף חלאילה

תרגום ואנגלית - Portfolio Rocks / גבי רבד

יידיש "מיט א שמייכל און מיט שכל" - יידיש קליט עם תלקיט / דבורה לאה רוטשילד וחיה לוין

שפת הצלילים - לעשות סדר במנגינות / יעל מינץ