bg linesAndDots

שם המושב: אקדמיה לכלל תלמידי התיכון

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "מהארץ ומהעולם"
בין השעות 19:45-19:00

enroll

"תיכון אקדמי מקוון" הינה תוכנית לאומית פורצת דרך השואפת לפתור את אחד האתגרים החשובים ביותר במערכות החינוך בכל רחבי העולם: לחבר ולקרב את תלמידי התיכון מכל קצוות הארץ אל האקדמיה. במסגרת התוכנית מורי התיכון מובילים למידה של קורסים אקדמיים מקוונים לתלמידי שכבות ט', י' וי"א כחלק מהלימוד לבגרות ובכך מקנים לתלמידים מסוגלות אקדמית. בנוסף, לראשונה בעולם התוכנית מאפשרת לא רק לצבור קרדיט אקדמי בתיכון אלא לקבל עדיפות בקבלה לאוניברסיטה, במסלול ללא פסיכומטרי. מר יובל שרייבמן, מנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה באוניברסיטת תל אביב, וגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, יציגו את התוכנית ויסבירו כיצד שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין האוניברסיטאות, על בסיס המודל של "תיכון אקדמי מקוון", יכול לצמצם פערים גאוגרפיים וחברתיים ולהגדיל את שוויון ההזדמנויות של תלמידי ישראל.

תיכון אקדמי מקוון:  דליה פניג יובל שרייבמן