bg linesAndDots

שם המושב: למידה בינתחומית ברשת

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "כיוונים בלמידה והוראה"
בין השעות 18:45-18:00

 

enroll

אחד מאתגרי מערכת החינוך הוא הפעלתן של תוכניות לימוד בינתחומיות, שבהן הלמידה מתמקדת בלימוד נושא נבחר דרך מספר תחומי דעת. לשמחתנו, העולם המקוון מציע פלטפורמות המעודדות למידה זו. היכולת לעבור דרך קישורים מתחום לתחום, לשלב אמצעי המחשה, להדגימם במספר תחומי דעת ולעבור ממרחב אחד לאחר, כל אלה מהווים כר פורה ללמידה בינתחומית. במושב זה נדגים למידה בינתחומית באמצעות שני מיזמים: הראשון - מיזם "מפה לשם" - סוגיות בהגירה – מיזם משותף לגרמניה ולישראל, שבו תלמידים משתי המדינות מתמקדים בסוגיות הגירה ועלייה דרך שלושה תחומי דעת - גיאוגרפיה, היסטוריה ואזרחות. המיזם השני הוא "מורשת יהדות אתיופיה - יחידות אינטראקטיביות" – שבו לומדים התלמידים, דרך מולדת, חברה ואזרחות וגיאוגרפיה - על מורשת יהדות אתיופיה, תוך שילוב היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים.

מובילת המושב: פנינה גזית

מקוונים ל"דרך החדשה" - תוכנית בינתחומית במורשת יהדות אתיופיה/ ד"ר זהבה לזרוביץ

"מפה לשם" -סוגיות בהגירה - ישראל וגרמניה / נעמה כהן ברוכי ותמר כץ