מרצים

רחל ישראלי

רחל ישראלי

מדריכה ארצית מרכזת תחום פדגוגיה דיגיטלית באגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית.