מרצים

אביגיל שושן

אביגיל שושן

מדריכה במטה לחקר וחשיבה באגף א' לפיתוח פדגוגי של המזכירות הפדגוגית