מרצים

יעל בכר

יעל בכר

מדריכה ארצית באגף א' חינוך מיוחד בתחום הפיתוח הפדגוגי - עקרונות, מסמכים וכלים ליישום מדיניות פדגוגית בהקשר לתכנון לימודים, הוראה, למידה והערכה לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ברצף מסגרות החינוך וחטיבות הגיל