מרצים

רחל ארליך

רחל ארליך
מתכללת מחוז מרכז ומדריכת תקשוב ארצית באגף למחוננים ומצטיינים. אחראית על מאגר הידע מחוננט http://gifted.cet.ac.il, העוסק בהוראת מחוננים ומצטיינים ומיועד למורים, ועל בית הספר הווירטואלי למחוננים בחטיבת הביניים, שבמסגרתו פותח הקורס "ערי העתיד".