מרצים

Gail Singer גייל סינגר

Gail Singer גייל סינגר
National Counselor for English Language Education. 

מדריכה ארצית להוראת אנגלית, מורה ומנחה, מתמחה בשילוב כלים תקשוביים לשיפור תהליכי הוראה, למידה והערכה.