מרצים

אליאס נג'אר

אליאס נג'אר
מדריך ארצי לפדגוגיה דיגיטלית בחינוך הערבי, המזכירות הפדגוגית, אגף א' לפיתוח פדגוגי. מדריך מרכז ארצי, שפת אם ערבית, אגף שפות, המזכירות הפדגוגית. מרצה במכון מופ"ת באקדמיה המקוונת בשילוב הפדגוגיה הדיגטילית בהוראה במסלול שפת אם ערבית