מרצים

שי גלבוע

שי גלבוע
רכז פדגוגי בבית חינוך תיכון גלילי בכפר-סבא ומדריך ארצי לחשיבה וחקר באגף א' לפיתוח פדגוגי של המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך. בעל M.A. במדע המדינה במגמה למנהיגות ציבורית ופוליטית מטעם אוניברסיטת תל אביב, בוגר קורס מנחים פדגוגים של מכון ברקנו וייס ותכנית הכשרת רכזים פדגוגים של האוניברסיטה הפתוחה. מרכז תכנית תמ"ר להוראה בדרך החקר כחלופה לבחינות הבגרות במסגרת עבודת ההדרכה בצוות הפיתוח של תכנים לפיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית ושילוב אסטרטגיות חשיבה בהוראה. מנחה השתלמות מדריכים ארציים אגפית מקוונת במסגרת מודל "איחוד מול ייחוד".