מרצים

אביב צמח

אביב צמח
מקדם "אזרחות דיגיטלית": מלמד אזרחות, חי במרחב הדיגיטלי, מחפש את הקשר בין העולמות.
מנהל אתר "תמיד אזרחות" של מטח ומורה-מורים באקדמיה ובהשתלמויות.