מרצים

יהודית קלנר

יהודית קלנר
מדריכה ארצית במדעי החברה, אחראית בחינות הבגרות, עבודות הגמר והפיתוח המקצועי.
מפתחת ומנחת השתלמות המתמקדת בהערכה בנושא שאלות חשיבה מסדר גבוה ועמ"ר בבחינות הבגרות מטעם מטח, וכן מפתחת של קהילת המורים בפסיכולוגיה דרך האו"פ.