מרצים

רונית שוחט

רונית שוחט

ממונה פיתוח והערכה של תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית. חברה באגף א לפיתוח פדגוגי, מובילה תהליכי פיתוח רוחביים בתחום תוכניות לימודים ותכנון לימודים ומקדמת את הפיתוח המקצועי של כל העוסקים בתחום תוכניות הלימודים במזכירות הפדגוגית.