מרצים

זהבה שמש

 זהבה שמש

מנהלת אגף תכנון ופיתוח תכניות ויועצת פדגוגית בלשכת המנכ"ל