מרצים

ד"ר זהבה לזרוביץ

ד

מרכזת תוכנית רב-תחומית בנושא מורשת יהדות אתיופיה. מקדמת תוכנית רב-תחומית בנושא מורשת יהדות אתיופיה לגילאי יסודי ועל יסודי ומרכזת את אתר התוכנית באגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית. מדריכה פדגוגית ומרצה למנהיגות חינוכית במכללת הרצוג.