מרצים

אפי וישניצקי

אפי וישניצקי

תפקידי כמפמ"ר תאטרון, לקדם ולהוביל את תחום הדעת, לייצר את הקשרים בין המטה לשדה, להיות אחראית על ההיבטים התכנים והפדגוגיים של התחום כולל כתיבה של תכניות לימודים ובחינות הבגרות, ריכוז של וועדת המקצוע, תכנון השתלמויות למורים במסגרת הפיתוח המקצועי. פיתוח והפקה של כנסים, ימי עיון, מפגשים, אירועים בהם לוקחים חלק מורים ותלמידים.