מרצים

ד"ר מיכל זלצמן

ד

מפתחת ארצית ומנחה מורים בהשתלמויות מתוקשבות בתחום שילוב כלים טכנולוגים בהוראה וחקר. מרצה במכללות. רכזת המגמה העיונית לבגרות בחינוך גופני מקיף ח' ראשל"צ