מרצים

אלי לוין

אלי לוין
מדריך ארצי באגף א' לפיתוח פדגוגי ואחראי השתלמויות מקוונות ברטוריקה ודיבייט, משרד החינוך מדריך ארצי באגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית ואחראי השתלמויות מקוונות ברטוריקה ודיבייט במודל איחוד מול ייחוד, משרד החינוך.