מרצים

ד"ר נורית גנץ

ד

מדריכה ארצית להוראת עברית (הבנה, הבעה ולשון) לבגרות לעולים חדשים מטעם הפיקוח על הוראת העברית משרד החינוך. תחום התמחות: היבטים פסיכוליגוויסטיים ברכישת שפה שנייה בהתמקדות על רכישת העברית. מרצה במכללה האקדמית גורדון בחוג ללשון עברית ובהכשרת פרחי הוראה. מורה לעברית ומעריכה בכירה בבחינות הבגרות בעברית לעולים חדשים.