מרצים

ד"ר אלונה שבט

ד
מדריכה ארצית במטה חינוך לחשיבה, אגף א' לפיתוח פדגוגי. רכזת תקשוב פדגוגי ומלמדת ביולוגיה באולפנת נווה חנה. עוסקת במיזוג החשיבה בתוכנית הלימודים, מובילת מסלול תלקיט והשתלמות מדריכים ארציים מטעם המזכירות הפדגוגית.