מרצים

גבי רבד

גבי רבד

אוהבת שפות וחידות; מלמדת אנגלית לבגרות בתיכון; מורה למקצוע "מיומנויות התרגום – מית"ר" לבגרות בתיכון (במסגרת מסלול "דיפלומטיה ותקשורת בינ"ל באנגלית"); מדריכה ארצית של מית"ר וגם מכשירה מורים להוראת תרגום לבגרות; מתשע"ח מפתחת ומעבירה השתלמות מורים באלנט "תלקיט בהוראת תרגום ואנגלית".