מרצים

מירב חורב

מירב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי