מרצים

דליה פניג

דליה פניג

סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי