מרצים

עדה רוזנברג

עדה רוזנברג

אחראית תחום חינוך לחשיבה, אגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית