מרצים

פאתנה מרג'יה

פאתנה מרג'יה
מדריכה מחוזית בחטיבת ביניים במגזר הערבי - מחוז צפון.