מרצים

טלי בן-גיגי

טלי בן-גיגי
מורה ורכזת ספרות, מדריכה מחוזית וארצית להוראת הספרות וחינוך ערכי באגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית. מפתחת ומנחה השתלמות מקוונת במסגרת מודל "איחוד מול ייחוד". מנחה השתלמויות ומלווה צוותי מורים ומדריכים בתחום שאלות מסדר חשיבה גבוה ושאלות עמ"ר.