מרצים

פנינה גזית

פנינה גזית

מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) גאוגרפיה-אדם וסביבה ו"מולדת, חברה ואזרחות"