מרצים

ד"ר מיטל הנס

ד
מורה לפיזיקה בתיכון אורט קרית ביאליק, ומרכזת הקהילות המתוקשבות של מורי הפיזיקה, המהוות חלק מקהילות מורי הפיזיקה, שמובלות ומופעלות על ידי צוות מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. בעלת תואר ראשון בפיזיקה מהטכניון, ותואר שלישי מהמחלקה להוראת המדעים בטכניון, בתחום של עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות. במסגרת הדוקטורט במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עסקה בנושא של פיתוח ועיצוב מודל של קהילה מתוקשבת של מורי הפיזיקה, והתפתחות מקצועית של מורים המשתתפים בקהילות אלו, בהנחיה של פרופ' בת שבע אילון וד"ר אסתר בגנו.