מרצים

פרופ' יפעת בן דוד קולקינט

פרופ' יפעת בן דוד קולקינט
מרצה בכירה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה מתמקד בבחינת משולש היחסים: תלמידים, למידה בית ספרית וטכנולוגיה בעידן הידע. מחקרה נע בעיקר סביב שתי שאלות הקשורות זו בזו: (א) כיצד משפיעים הידע החוץ בית ספרי של תלמידים והחיים עם טכנולוגיות תקשוב על למידתם בבית הספר? ו-(ב) מהן הפדגוגיות ההולמות את עידן הידע וצורכי התלמידים ומה תפקיד הטכנולוגיה בהן?