מרצים

טובית קול חקאק

טובית קול חקאק
מורה ורכזת היסטוריה ואזרחות בחטיבת ביניים "רמות" בבת ים, צוות חינוך לחשיבה, אגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית.