מרצים

Dalia Fenig

Dalia Fenig
Deputy Chairperson of the Pedagogical Secretariat. Director of Pedagogical Development